Nota legal

1. IDENTITAT del TITULAR del WEB
La identitat i altres informacions sobre la companyia titular de la Web s'estableixen en l'apartat "Sobre el web", accessible en la HomePage d'aquest Web i de cada Web pertanyent a la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa.
 

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
Aquestes Condicions (a partir d'ara s'anomenaran Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquesta Web que el seu titular posa a disposició del públic en aquesta URL.

La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari/a i suposa l'acceptació plena per aquest/a Usuari/a de totes les condicions que s'incorporen en aquest Avís Legal.

El titular del Web pot oferir a través del Web serveis o productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes Condicions, i sobre les quals s'informarà l'Usuari/a en cada cas concret.
 

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i els serveis segons la llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari/a s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal ús del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari/a es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta Web.
L'Usuari/a es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari/a es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ACTIVEX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.
 

4. PUBLICITAT
Part del Lloc web pot incloure continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. El titular del Web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest Lloc web es poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic: e-newsterrassa@terrassa.org

Per telèfon, al 93 736 14 14. O per correu postal, a l'adreça que figura als crèdits.
 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts del Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular de la web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la Web.>

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la llei.

Per això, l'Usuari/a reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del Web o del titular d'aquests drets.
 

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT
6.1. Responsabilitat per l'Ús del Web
L'Usuari/a és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web. El titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants queden exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l'Usuari.

El titular del Web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al Web. No obstant, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest Web.

L'Usuari/a és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l'Usuari/a del Web. En el seu cas, l'Usuari/a assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular de la Web amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.
 

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web
El titular del Web exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del Web.

El titular del Web té la facultat de suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
 

6.3. Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir l'Usuari/a a altres Webs gestionats per tercers.

El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

El titular del Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la Web enllaçada.
 

7. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS
El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d'ús d'aquest Web

L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que estiguin vigents en el moment en què accedeixi al Web, i haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.
 

8. OBSERVACIONS DE L'USUARI
L'Usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular de la Web a través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, els materials, els continguts o les observacions que l'Usuari faciliti al titular de la Web es consideraran no confidencials. El titular del Web es reserva el dret a usar-los de la forma que consideri més adequada.
 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l'execució d'aquest Avís Legal es regiran per la legislació vigent, i se sotmetran a la Junta Arbitral de Consum de Terrassa i/o a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa i/o Barcelona.