Accessibilitat

Aquest lloc web està preparat per a l'accés de persones amb discapacitats físiques i acompleix els estàndars d'accessibilitat AA establerts per la WAI (Web Accessibility Initiative). Per a facilitar la navegació a usuaris que fan servir dispositius diferents al ratolí, s'han establert les següents "acceskey" al menú principal:

    Secció            Acceskey
    Actualitat               1
    Televisió               2
    Ràdio                    3
    Cinema                4
    SMC Terrassa     5

Per a fer servir les "accesskey", la combinació de tecles depèn del navegador que es fa servir:
Alt + Shift + accesskey - Firefox
Alt + accesskey + intro - Internet explorer

Resolució:
El disseny d'aquest lloc web està optimitzat per a una resolució de 1024x720

Navegadors:
La maquetació d'aquest lloc web està optimitzada pels navegadors Firefox 2/3 i Explorer 6/7.